Motherboards

Graphics Card

Networking

Mini PC

Industrial PC

Server/WS
Dołącz do „Świątecznego Konkursu ASRock” nabywając wybrane produkty ASRock! Im więcej produktów nabędziesz tym masz większą szansę na zdobycie nagród!
Okres Kampanii:
1 listopada 2020 ~ 31 grudnia 2020
Okres Składania Wniosków:
1 grudnia 2020 ~ 31 stycznia 2021
Współpracujący Partnerzy Handlowi
Partner
Link
Alsen
Komputronik
Media Expert
Morele
ProLine
RTV EURO AGD
Sferis
X-Kom
Zadowolenie
Kwalifikowane modele
Płyty Główne AMD Płyty Główne Intel Karty Graficzne
Płyty Główne AMD
Płyty Główne Intel
Karty Graficzne
TRX40 Taichi
TRX40 Creator

X570 Taichi Razer Edition
X570 Creator
X570 Phantom Gaming X
X570 Taichi
X570 Extreme4
X570 Steel Legend
X570 Pro4
X570 Phantom Gaming 4
X570 Phantom Gaming 4S
X570M Pro4
X570 Phantom Gaming-ITX/TB3

B550 Taichi Razer Edition
B550 Taichi
B550 PG Velocita
B550 Extreme4
B550 Steel Legend
B550 Pro4
B550 Phantom Gaming 4/ac
B550 Phantom Gaming 4
B550M Steel Legend
B550M Pro4
B550M Phantom Gaming 4
B550M-HDV
B550 Phantom Gaming-ITX/ax
B550M-ITX/ac

A520M Pro4
A520M-HDVP/DASH
A520M-HDV
A520M-HVS
A520M-ITX/AC
X299 Creator
X299 Taichi CLX
X299 Steel Legend

Z490 AQUA
Z490 Taichi
Z490 PG Velocita
Z490 Extreme4
Z490 Steel Legend
Z490 Pro4
Z490 Phantom Gaming 4/ac
Z490M Pro4
Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3
Z490M-ITX/ac

W480 Creator

H470 Steel Legend
H470 Phantom Gaming 4
H470M Pro4
H470M-ITX/ac

B460 Pro4
B460 Phantom Gaming 4
B460M Steel Legend
B460M Pro4
B460M-HDV
B460M-ITX/ac

H410M/ac
H410M-HDV/M.2
H410M-HDV
H410M-HVS
H410M-ITX/ac
Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC
Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+
Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC
Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC
Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC
Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC
Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC
Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G
NAGRODY
NAGRODY
Pierwsza Nagroda
smartphone iPhone 12 Pro Max 128G
PIĘCIU zwycięzców
Druga Nagroda
smartphone iPhone 12 Mini 128G
PIĘTNASTU zwycięzców
Trzecia Nagroda
konsola PlayStation 5
TRZECH zwycięzców
Nagroda Pocieszenia
zestaw gadżetów ASRock
DWUDZIESTU zwycięzców
Jak dołączyć
(A) Zaakceptuj zasady i warunki Świątecznego Konkursu ASRock 2020.
(B) Dokonaj rejestracji na stronie kampanii*.
Potwierdź akceptację zasad i warunków konkursu.
*Strona Kampanii dostępna jest w języku angielskim.

Rejestracja
Holiday Season Lucky Draw
Zasady i Warunki Świątecznego Konkursu ASRock (zwanego dalej “Konkursem/Wydarzeniem”)
By submitting your information, you agree to our terms and conditions.
1. OPIS KAMPANII
Świąteczny Konkurs ASRock („Konkurs”) rozpoczyna się 1-szego listopada 2020 i trwa do 31-szego grudnia 2020, 23:59 (GMT+08:00) („Okres Konkursu”). Sponsorem Konkursu jest ASRock Inc. („Sponsor”). Uczestnicząc w Konkursie, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych „Zasad i Warunków” oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Zasad i Warunków przed wzięciem udziału w Konkursie.
2. KWALFIKACJA
2.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy nabyć „Kwalfikowany Produkt ASRock”, określony i ogłoszony przez Sponsora oraz zachować jego Dowód Zakupu w Okresie Trwania Konkursu. Do Konkursu kwalifikują się wyłącznie zakupy od kwalifikowanego sprzedawcy i sprzedawcy internetowego, w krajach określonych poniżej, nabyte w Okresie Trwania Konkursu.
2.2 Konkurs odbędzie się w wybranych krajach/regionach:
Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.
3. KWALIFIKOWALNOŚĆ
3.1 Konkurs jest otwarty dla osób, które osiągnęły pełnoletność w dniu zgłoszenia i zakupiły Kwalifikowane Produktu w Okresie Trwania Konkursu. Uczestnicy tego Wydarzenia muszą być końcowymi użytkownikami Kwalifikowanych produktów ASRock. Sponsor i jego partnerzy, spółki zależne, stowarzyszone, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, przedstawiciele handlowi, agencje reklamowe i kampanijne oraz każdy z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów i pracowników nie mogą dołączyć do Wydarzenia ani wygrać nagrody. Członkowie gospodarstwa domowego i najbliżsi członkowie rodziny takich osób również nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu ani do wygrania nagrody. „Członkowie gospodarstwa domowego” oznaczają osoby, które dzielą to samo miejsce zamieszkania przynajmniej przez trzy miesiące w roku. „Członkowie najbliższej rodziny” oznaczają rodziców, przyrodnich rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, przyrodnie dzieci, rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo i małżonków. Wydarzenie podlega obowiązującym prawom i przepisom oraz jest nieważne, jeśli jest zabronione lub ograniczone przez lokalne prawo.
3.2 Każda kwalifikowana faktura to jeden wpis. Faktura kwalifikowana to faktura spełniająca warunki określone w punkcie 2. KWALIFIKACJA. Jedna kwalifikowana faktura może zostać przesłana tylko raz. Jeśli złożysz wniosek o wymianę Kwalifikowanych produktów ASRock, nie możesz przesłać zgłoszenia ponownie. Jeśli złożysz wniosek o zwrot / zwrot Kwalifikowanych produktów ASRock, Twoja kwalifikacja zostanie anulowana. Jeśli informacje podane przez uczestnika są fałszywe, nieprawidłowe, niekompletne lub trudne do zidentyfikowania, rejestracja uczestnika zostanie uznana za nieważną. Sponsor jest uprawniony do anulowania Twoich uprawnień i zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko Tobie.
3.3 Podajesz swoje dane osobowe według własnego uznania. Jeśli jednak podane przez Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne; może to wpłynąć na Twoją kwalifikację.
4. NAGRODY
Pierwsza Nagroda: iPhone 12 Pro Max 128G, łącznie 5 zwycięzców
Druga Nagroda: iPhone 12 Mini 128G, łącznie 15 zwycięzców
Trzecia Nagroda: Sony PlayStation 5, łącznie 3 zwycięzców
Nagroda Pocieszenia: zestaw gadżetów ASRock, łącznie 20 zwycięzców
5. JAK APLIKOWAĆ
5.1 Zgłoszenia należy dokonać osobiście, zgłoszenie nie może być dokonane przez osobę trzecią. Należy przesłać kwalifikujący się dowód zakupu w następujący sposób („Dowód zakupu”):
a. Kwalifikowana faktura musi zawierać model kwalifikowanego produktu ASRock, datę zakupu (w okresie od 1 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020r.) oraz numer faktury. Jeżeli informacje zawarte na fakturze są nieprawidłowe, niekompletne, niejasne lub trudne do zidentyfikowania, taka faktura nie zostanie zatwierdzona.
b. Termin dostarczenia dowodu zakupu: od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021r. godzina 23:59 (GMT + 08:00)
Aby wziąć udział w Konkursie aplikuj on-line w Okresie Trwania Konkursu, podając swoje dane. Formularz można znaleźć pod następującym linkiem: [WEBSITE]
5.2 Automatyczna Rejestracja składana przez osoby lub organizacje zostanie zdyskwalifikowana. Ostateczna kwalifikacja do przyznania jakiejkolwiek nagrody jest uzależniona od weryfikacji uprawnień określonych przez Sponsora. Aby wziąć udział w Konkursie, wszystkie Zgłoszenia muszą zostać przesłane do końca Okresu Wydarzenia. Zegar bazy danych sponsora będzie oficjalnym licznikiem czasu dla tego Wydarzenia.
5.3 W celu weryfikacji należy zachować oryginalny Dowód Zakupu do momentu otrzymania nagrody. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić Twoich uprawnień do wzięcia udziału w Konkursie z powodu utraty lub uszkodzenia Dowodu Zakupu, Twoje zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
6. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcy Wydarzenia zostaną wybrani w losowaniu spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w całym Okresie Wydarzenia. Losowanie zostanie przeprowadzone w ciągu siedmiu (7) dni roboczych po Okresie Imprezy przez Sponsora lub jego wyznaczonych przedstawicieli, których decyzje są ostateczne.
7. POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW
7.1 Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem na adres e-mail podany w przesłanych informacjach w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od wylosowania nagrody. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieotrzymanie powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, w tym nieaktywne konta e-mail, problemy techniczne z nimi związane lub brak odpowiedniego monitorowania konta e-mail przez zwycięzcę. Jakiekolwiek opóźnienie, utrata, błąd lub uszkodzenie Twoich danych wynikające z problemów z Twoim komputerem, połączeniem internetowym lub z innych powodów, za które Sponsor nie jest odpowiedzialny podczas rejestracji i wysyłania swoich danych na Stronie Internetowej Konkursu, sprawią, że Sponsor nie wyśle ponownie nagrody ani nie przyjmuje na siebie żadnej innej odpowiedzialności. W takim przypadku Zwycięzca nie ma prawa do odwołania od decyzji.
7.2 Każde powiadomienie zwycięzcy, które pozostanie bez odpowiedzi zostanie uznane jako niemożliwe do realizacji wysyłki nagrody i będzie skutkować przepadkiem nagrody. Potencjalny zdobywca nagrody jest zobowiązany do wysłania oryginalnej kopii faktury i naklejki z numerem seryjnym z kolorowego pudełka produktu w ciągu siedmiu (7) dni od powiadomienia. (Przesyłka musi zostać wysłana pocztą w ciągu siedmiu (7) dni od powiadomienia.)
7.3 Jeśli nagroda obejmuje wyjazd na imprezę, Sponsor nie jest zobowiązany do wymiany biletów, przyznania nagrody zastępczej ani do wypłacenia jakiejkolwiek formy rekompensaty, jeśli zwycięzca nie będzie w stanie odbyć takiej wycieczki z jakiegokolwiek powodu (w tym między innymi odwołania imprezy, klęski żywiołowej, ograniczenia w podróżowaniu lub niepełnosprawności zdrowotnej).
7.4 Nie jest dozwolone zastępowanie nagród w gotówce ani w inny sposób, za wyjątkiem decyzji Sponsora, o wymianie na nagrodę o takiej samej lub większej wartości. Sponsor nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież nagrody. Wszelkie zobowiązania podatkowe i / lub ewentualne dodatkowe koszty są wyłączone z odpowiedzialności i muszą zostać opłacone przez zwycięzcę. Jeśli nagroda zostanie wysłana, zwycięzca przyjmuje na siebie ryzyko jej bezpiecznego odbioru. Nagrody są oferowane „tak jak są” bez pisemnej, wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.
7.5 Nagroda zostanie przyznana po otrzymaniu żądanego dowodu (patrz 7.2) od zwycięzcy i potwierdzeniu, że wszystkie informacje są prawidłowe. Szacowany harmonogram wysyłki nagrody do zwycięzcy zależy od dostępności na rynku.
8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1 Dane osobowe każdego uczestnika, w tym imiona i nazwiska, numer telefonu, adresy pocztowe i adresy e-mail będą gromadzone w ramach tego Wydarzenia. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie podczas tego Wydarzenia. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sponsora: (i) w celu przeprowadzenia Konkursu i skontaktowania się ze zwycięzcą; (ii) w celu sprawdzenia, czy zwycięzca kwalifikuje się do udziału w Wydarzeniu; (iii) zweryfikowania tożsamości zwycięzcy; (iv) ogłoszenia wyników Wydarzenia w materiałach marketingowych lub promocyjnych; oraz (v) administrowania i zarządzania Wydarzeniem. Sponsor usunie zebrane dane w rozsądnym terminie po realizacji nagrody. Dane osobowe Zwycięzców mogą zostać przekazane usługodawcom zewnętrznym zaangażowanym przez Sponsora w celu realizacji dostawy nagrody. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub prośby dotyczące Twoich danych osobowych zebranych przez Sponsora, takie jak prośba o usunięcie Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze Sponsorem, jednak pamiętaj, że może to wpłynąć negatywnie na Twoje uczestnictwo w Konkursie.
8.2 Wszelkie przekazane przez Ciebie dane osobowe będą podlegać polityce prywatności Sponsora opublikowanej pod adresem https://www.asrock.com/general/TermsPrivacy.asp?cat=Privacy .
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1 Sponsor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje składane podczas rejestracji, ani za jakiekolwiek błędne lub nieudane elektroniczne transmisje danych; (b) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp, kradzież, zniszczenie lub zmianę wpisów w dowolnym momencie trwania tego Wydarzenia; (c) wszelkie awarie techniczne, błędy, pominięcia, przerwy, skasowania, uszkodzenia, opóźnienia w działaniu lub awarie linii komunikacyjnych, niezależnie od przyczyny, w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu, systemu, sieci, linii, satelity, serwera, kamery, komputera lub problemu u dostawców usług wykorzystywanych w jakimkolwiek aspekcie działania Imprezy; (d) niedostępność jakiejkolwiek sieci lub usługi bezprzewodowej, internetu, strony internetowej lub jakiejkolwiek ich kombinacji; (e) zawieszenia lub zaprzestania działania usługi internetowej, telefonii bezprzewodowej lub stacjonarnej; lub (f) jakiekolwiek uszkodzenia komputera czy urządzenia mobilnego uczestnika, które mogą być związane lub wynikające z jakiejkolwiek próby wzięcia udziału w Wydarzeniu, czy też pobrania jakichkolwiek materiałów na temat Wydarzenia.
9.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Wydarzenie nie będzie mogło przebiegać zgodnie z planem z powodów, które mogą obejmować między innymi infekcję wirusem komputerowym, manipulację, nieautoryzowaną interwencję, oszustwo, awarie techniczne lub inne przyczyny, które mogą uszkodzić lub wpłynąć na administrację , bezpieczeństwa, uczciwości, integralności lub prawidłowego przebiegu tego Wydarzenia, Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Wydarzenia w całości lub w części. W takim przypadku Sponsor natychmiast zawiesi wszystkie losowania i przyznawanie nagród oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wszelkich pozostałych nagród w sposób uznany przez Sponsora za uczciwy i sprawiedliwy. Sponsor nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności wobec żadnego uczestnika w związku z Wydarzeniem.
10. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Uczestnicy zgadzają się, że to Wydarzenie i niniejsze Zasady i Warunki będą interpretowane i regulowane zgodnie z prawem Republiki Chińskiej (Tajwanu) oraz że sądy Tajpej będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami.
11. POSTANOWIENIA RÓŻNE
Jeśli w niniejszym dokumencie jest jakakolwiek nie wspomniana sprawa, Sponsor zastrzega sobie wszelkie prawa do zatwierdzenia, zmiany, modyfikacji lub anulowania tego wydarzenia. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym wydarzeniu pierwszeństwo ma ogłoszenie na Stronie Internetowej Wydarzenia Sponsora i nie powiadomimy Cię w inny sposób. Sponsor uznaje, że wszyscy uczestnicy biorą udział w tym wydarzeniu w pełni rozumieją i zgadzają się z niniejszym Regulaminem.