Motherboards

Graphics Card

Networking

Mini PC

Industrial PC

Server/WS
Присъединете се към „Кампания за празничен сезон на ASRock“, като закупите ASRock квалифицирани продукти! Колкото повече купувате, толкова по-голям шанс ще спечелите наградата!
Период на кампанията:
1 ноември 2020 г. и 31 декември г.
Период на подаване:
1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.
Участващи партньори
Партньор
Връзка
Ardes.bg
Computer Market
Laptop.bg
eMAG
PIC.bg
Plasico IT Superstore
SPEED COMPUTERS
Квалифицирани модели
AMD Дънна Intel Дънна Графична карта
AMD Дънна
Intel Дънна
Графична карта
TRX40 Taichi
TRX40 Creator

X570 Taichi Razer Edition
X570 Creator
X570 Phantom Gaming X
X570 Taichi
X570 Extreme4
X570 Steel Legend
X570 Pro4
X570 Phantom Gaming 4
X570 Phantom Gaming 4S
X570M Pro4
X570 Phantom Gaming-ITX/TB3

B550 Taichi Razer Edition
B550 Taichi
B550 PG Velocita
B550 Extreme4
B550 Steel Legend
B550 Pro4
B550 Phantom Gaming 4/ac
B550 Phantom Gaming 4
B550M Steel Legend
B550M Pro4
B550M Phantom Gaming 4
B550M-HDV
B550 Phantom Gaming-ITX/ax
B550M-ITX/ac

A520M Pro4
A520M-HDVP/DASH
A520M-HDV
A520M-HVS
A520M-ITX/AC
X299 Creator
X299 Taichi CLX
X299 Steel Legend

Z490 AQUA
Z490 Taichi
Z490 PG Velocita
Z490 Extreme4
Z490 Steel Legend
Z490 Pro4
Z490 Phantom Gaming 4/ac
Z490M Pro4
Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3
Z490M-ITX/ac

W480 Creator

H470 Steel Legend
H470 Phantom Gaming 4
H470M Pro4
H470M-ITX/ac

B460 Pro4
B460 Phantom Gaming 4
B460M Steel Legend
B460M Pro4
B460M-HDV
B460M-ITX/ac

H410M/ac
H410M-HDV/M.2
H410M-HDV
H410M-HVS
H410M-ITX/ac
Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC
Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC
Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+
Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC
Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC
Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC
Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC
Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC
Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC
Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G
НАГРАДА
НАГРАДА
Първа награда
ЕДНО устройство iPhone 12 Pro Max 128G
общо ПЕТ победители
Втора награда
ЕДНО устройство iPhone 12 Mini 128G
общо ПЕТНАДЕСЕТ победители
Трета награда
ЕДНА единица PlayStation 5
общо ТРИ победители
Награда за присъствие
Комплект стоки ASRock
общо ДВАДЕСЕТ победители
Как да се присъедините
(A) Съгласете се с правилата и условията на ASRock Holiday Season Lucky Draw 2020.
(Б) Попълнете регистрацията в сайта на кампанията *.
Потвърдете, че сте прочели и приемете условията на тази промоция.
* Страницата за регистрация е само на английски.

Регистрирай се
Holiday Season Lucky Draw
Правила и условия на кампанията („Събитие“) за празнични сезони на ASRock
Изпращайки вашата информация, вие се съгласявате с нашите общи условия.
1. ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията на ASRock Holiday Season („Събитие“) започва на 1 ноември 2020 г. и ще продължи да действа до 31 декември 2020 г. в 23.59 ч. (GMT + 08: 00) („Период на събитието“). Спонсор на това Събитие е ASRock Inc. („Спонсор“). С участието си в Събитието, всеки участник приема безусловно и се съгласява да спазва и спазва тези „Общи условия“ и решенията на Спонсора, които ще бъдат окончателни и обвързващи във всяко отношение. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да участвате в това Събитие.
2. КВАЛИФИКАЦИЯ
2.1 За да имате право да участвате в това Събитие, трябва да закупите „Квалифицирани ASRock продукти“, определени и обявени от Спонсора, и да получите доказателство за покупка на квалифицирани ASRock продукти по време на Периода на събитието. Само покупка от квалифициран търговец на дребно / e-tailer в тези държави / региони, както е посочено по-долу, по време на определения период на събитие е допустима за участие в това събитие.
2.2 Това събитие ще се проведе в следните страни / региони:
Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция и Обединеното кралство.
3. ДОПУСТИМОСТ
3.1 Това събитие е достъпно за лицето, което е навършило пълнолетие в съответната юрисдикция към датата на участие, което е закупило квалифицирани продукти ASRock по време на определения период на събитието. Участниците в това събитие трябва да бъдат крайният потребител на квалифицираните продукти ASRock. Спонсорът и техните съответни родители, дъщерни дружества, филиали, дистрибутори, търговци на дребно, търговски представители, агенции за реклама и кампании и всеки от съответните им служители, директори и служители нямат право да се присъединят към Събитието или да спечелят награда. Членовете на домакинството и членовете на семейството на такива лица също нямат право да участват или да спечелят наградата на това Събитие. "Членове на домакинството" означава хората, които споделят едно и също местожителство поне три месеца в годината. „Непосредствени членове на семейството“ означава родители, доведени родители, законни настойници, деца, доведени деца, братя и сестри, доведени братя и сестри или съпрузи. Това събитие е предмет на свързани приложими федерални, щатски и местни закони и разпоредби и е невалидно, когато е забранено или ограничено от местното законодателство.
3.2 Всяка квалифицирана фактура е един запис. Квалифицираната фактура е фактурата, която отговаря на условията на раздел 2. КВАЛИФИКАЦИЯ. Една квалифицирана фактура може да бъде подадена само веднъж. Ако кандидатствате за подмяна на квалифицирани ASRock продукти, нямате право да подавате отново. Ако кандидатствате за възстановяване / връщане на квалифицирани ASRock продукти, вашата квалификация ще бъде отменена. Ако информацията, предоставена от участника, е невярна, непълна или трудна за идентифициране, регистрацията на участника ще се счита за незавършена. Спонсор, който има право да отмени правото Ви на участие и да запази всички права за предприемане на правни действия срещу Вас.
3.3 Предоставяте личната си информация по ваша собствена преценка. Ако обаче предоставената от вас лична информация е невярна или непълна; това може да повлияе на допустимостта ви.
4. НАГРАДИ
Първа награда: iPhone 12 Pro Max 128G, общо 5 победители
Втора награда: iPhone 12 Mini 128G, общо 15 победители
Трета награда: Sony PlayStation 5, общо 3 победители
Награда за присъствие: Комплект стоки от ASRock, общо 20 победители
5. КАК ДА УЧАСТВАТЕ
5.1 Не приемаме никоя трета страна да подаде от ваше име заявката за това Събитие. Трябва да качите квалифицирано доказателство за покупка, както следва („Доказателство за покупка“):
а. Квалифицираната фактура трябва да показва модел на квалифицирани продукти ASRock, дата на покупка (през 1 ноември 2020 г. и 31 декември 2020 г.) и номер на фактура. Ако информацията, показана във фактурата, е неправилна, непълна, неясна или трудна за идентифициране, такава фактура няма да бъде одобрена.
б. Доказателство за подаване на покупка: От 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. в 23.59 ч. (GMT + 08: 00)
Въведете събитието по време на Периода на събитието онлайн, като изпратите вашата информация. Формулярът може да бъде намерен в следната връзка: [УЕБСАЙТ]
5.2 Автоматизирана или роботизирана регистрация, подадена от лица или организации ще
да бъде дисквалифициран. Окончателната допустимост за присъждане на която и да е награда подлежи на проверка за допустимост, определена от Спонсора. Всички записи трябва да бъдат публикувани до края на Периода на събитието, за да участвате. Часовникът на базата данни на спонсора ще бъде официалният хронометър за това събитие.
5.3 За целите на проверката трябва да запазите оригиналното доказателство за покупка, докато получите наградата. Ако не сме в състояние да потвърдим вашето право поради загуба или повреда на доказателство за покупка, вашето допустимост ще се счита за дисквалификация.
6. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
Победителят в Събитието ще бъде избран чрез произволно изтегляне измежду всички допустими подадени документи, получени през Периода на Събитието. Случайното теглене ще бъде проведено в седем (7) работни дни след Периода на събитието от Спонсор или негови определени представители, чиито решения са окончателни.
7. ИЗВЕСТВАНЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ
7.1 Победителят ще бъде уведомен по имейл на имейл адреса, посочен в предоставената информация, в рамките на десет (10) работни дни от тегленето на наградата. Спонсорът не носи отговорност за забавяне или не получаване на известие по каквато и да е причина, включително неактивен имейл акаунт (и), технически трудности, свързани с тях, или неуспех на победителя да следи адекватно някакъв имейл акаунт. Всяко забавяне, загуба, грешка или повреда на вашата информация, произтичащи от вашия компютър, интернет или други проблеми, които не могат да бъдат отнесени към Спонсора, когато изпратите или регистрирате информацията си на уебсайта на събитието, Спонсор нито ще изпрати повторно наградата, нито ще носи отговорност. Победителят няма да повдига възражения.
7.2 Всяко известие за победител, на което не е отговорено или върнато като неизпълнимо, може да доведе до отнемане на наградата. Потенциалният победител в наградата трябва да изпрати оригиналното копие на фактурата и стикера със серийния номер на цветното поле в рамките на седем (7) дни след уведомяването. (Пощата трябва да бъде изпратена в рамките на седем (7) дни след уведомяването.)
7.3 Ако наградата включва пътуване до събитие, Спонсорът не е длъжен да замени билети или да присъди заместваща награда или да даде каквато и да е форма на обезщетение, ако победителят не може да предприеме такова пътуване по някаква причина (включително, без ограничение, анулиране на събитие, дела на Бог, ограничения за пътуване или медицински увреждания).
7.4 Не се разрешава парично или друго заместване на наградите, освен при единствената възможност на Спонсор за награда с равна или по-голяма стойност. Спонсорът няма да замени загубени или откраднати награди. Всички данъчни задължения и / или допълнителни разходи, ако има такива, са единствената отговорност на победителя и трябва да бъдат платени от победителя. Ако наградата бъде изпратена по пощата, победителят поема риска от безопасното пристигане на наградата. Наградите се предлагат "такива, каквито са" без писмена, изрична или подразбираща се гаранция.
7.5 Наградата ще бъде организирана след получаване на поискано доказателство (вж. 7.2) от победителя и потвърждаване, че цялата информация е вярна. Очакваният график за доставка на наградата до победителя зависи от наличността на пазара.
8. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.1 Личните данни на всеки участник, включително пълни имена, телефонен номер, пощенски адреси и имейл адреси, ще бъдат събрани в рамките на това Събитие и такива лични данни ще бъдат използвани само за това Събитие. Личните данни могат да бъдат използвани от Спонсора: (i) за провеждане на Събитието и контакт с победителя; (ii) да провери дали победителят отговаря на условията за събитието; (iii) да провери самоличността на победителя; (iv) да обяви резултатите от Събитието в маркетингови или промоционални материали; и (v) да администрира и управлява Събитието. Спонсорът ще изтрие събраните данни в разумен срок след изпълнението на наградата. Личната информация на победителите може да бъде предадена на трети страни доставчици на услуги, ангажирани от Спонсора за изпълнението на наградата. Ако имате някакви запитвания или искания относно личните Ви данни, събрани от Спонсора, като например искане за изтриване на Вашите лични данни, но това може да повлияе на правото Ви, моля, свържете се със Спонсора.
8.2 Всяка лична информация, предоставена от вас, ще бъде предмет на политиката за поверителност на Спонсора, публикуван на https://www.asrock.com/general/TermsPrivacy.asp?cat=Privacy .
9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1 Спонсорът не поема никаква отговорност за (а) някаква невярна или неточна информация от регистъра или за дефектни или неуспешни електронни предавания на данни; (б) всеки неоторизиран достъп или кражба, унищожаване или промяна на записи във всеки момент от действието на това Събитие; в) всяка техническа неизправност, повреда, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или повреда на комуникационната линия, независимо от причината, по отношение на каквото и да е оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, камера, компютри или доставчици, използвани във всеки аспект от функционирането на Събитието; (г) недостъпност на каквато и да е мрежа или безжична услуга, Интернет или уебсайт или комбинация от тях; (д) спряна или прекратена интернет, безжична или стационарна телефонна услуга; или (е) всяко нараняване или повреда на компютъра или мобилното устройство на участник или на друго лице, което може да бъде свързано или резултат от опит за участие в Събитието или изтегляне на материали в Събитието.
9.2 Ако по някаква причина Събитието не може да се изпълни, както е планирано, поради причини, които могат да включват, без ограничение, зараза от компютърен вирус, фалшифициране, неоторизирана намеса, измама, технически неизправности или други причини, които могат да повредят или повлияят на администрацията , сигурност, справедливост, почтеност или правилно провеждане на това Събитие, Спонсорът си запазва правото по свое усмотрение да отмени, прекрати, промени или преустанови Събитието изцяло или частично. В такъв случай Спонсорът незабавно спира всички тегления и награди, а Спонсорът си запазва правото да присъжда всички останали награди по начин, определен от Спонсора за справедлив. Спонсорът няма да носи допълнителна отговорност към който и да е участник във връзка със Събитието.
10. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО И РЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ
Участниците се съгласяват, че това Събитие и настоящите Общи условия ще се тълкуват и управляват в съответствие със законите на Република Китай (Тайван) и че съдилищата в Тайпе ще имат изключителна юрисдикция по всички спорове.
11. РАЗНИ
Ако има някакъв неупоменат въпрос тук, Спонсорът си запазва всички права да одобри, промени, промени или отмени това събитие. Ако има някаква промяна в това събитие, съобщението на уебсайта на Спонсориращо събитие ще има предимство и ние няма да Ви уведомим за друго. Спонсорът счита, че всички участници участват в това събитие при пълно разбиране и съгласие с настоящите Общи условия.